Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2013

Dominikana
Krąży starożytny chiński mit o Czerwonej Nici Losu. Mówi on o tym, że bogowie przepletli czerwoną nić wokół naszych kostek i połączyli ją z tymi ludźmi, których przeznaczenie każe nam poznać. Nić ta może się zacieśniać i plątać, nigdy jednak nie pęknie. (touch)
Dominikana
1986 e5d7
Reposted fromroxanne roxanne viaspita spita
Dominikana
a co jeśli jesteśmy sobie przeznaczeni? a co jeśli zmarnowałam najlepsza okazje w życiu? a co jeśli już nigdy nie będę szczęśliwa tak jak przy tobie?
— japierdole
Reposted fromarseniansodu arseniansodu viaspita spita

January 25 2013

Dominikana
2081 bd76
Reposted fromspita spita
Dominikana
Reposted fromskinnier skinnier viaspita spita
Dominikana
Reposted fromdomek domek viayourdesire yourdesire
Dominikana
1450 af22
Reposted fromimyours imyours viayourdesire yourdesire
Dominikana
9438 8a80 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viavintages vintages

December 27 2012

Dominikana
Reposted fromshowless showless viaJosette Josette
Dominikana
6671 4af2
Reposted fromcalifornia-love california-love viaJosette Josette
Dominikana
7399 21f9
Reposted fromClary Clary viaJosette Josette
Dominikana
8465 48e9
Dominikana
4824 a494
Reposted fromryba ryba viaspita spita

December 08 2012

Dominikana
0113 661c
Dominikana
9069 2f73
Reposted fromanybodyshit anybodyshit viapurepoison purepoison
Dominikana
9196 9b6f
Reposted frommisskatha misskatha viavintages vintages

November 09 2012

Dominikana
daj mi tą pewność, że to wszystko jest tego warte
Reposted fromawaken awaken viaterazalbonigdy terazalbonigdy
Dominikana
4325 9baf
Reposted fromweightless weightless viayourdesire yourdesire
Dominikana
jeśli idziesz pod górkę to znaczy,że wspinasz się na sam szczyt
— ewr
Reposted fromwaniliowacoca waniliowacoca viaJosette Josette
Dominikana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl